Past Chairs
 

2016

- Riya Shrestha (Co-Chair)
-Biraj Shrestha (Co-Chair)

 

2014

- Sushma Bogati

- Sujana Raj Karnikar

 

2013

- Bikrant Man Shrestha (Chief - Coordinator)

- Arjun Subedi (Co- Chair)

- Aapala Upadhaya (Co- Chair)2012

- Nabina Basnet

- Saurav Bikram Thapa2011

- Sarad Yuvraj Singh2010

- Prashant Rajbhandari

- Bimina Ranjit2009

- Pooja Sharma2008

- Pukar Malla